You are here

Allmogefönster och Kulturfönster


Allmogefönster och Kulturfönster

Bara för att fönster kallas för Allmogefönster, nästan alla tillverkare av fönster har något man kallar för Allmogefönster, så behöver fönstren inte ha den rätta gamla stilen. Eftersom det finns så många ”Allmogefönster” så är det som kund lätt att blanda ihop de olika fabrikaten och tro att det är samma fönster. Våra Allmogefönster går inte att köpa i ordinarie bygghandel utan köps direkt ifrån oss.
 
Fönstermodeller och priser på fönster
 
 Film om våra allmogefönster, fönstermodeller och profiler
 Film om våra fönsterlås och gångjärn
 Enkelt montage med salningsspår i fönsterkarmen

 

För att fönstren skall bli vackra så är bredden och djupet på spröjsen en avgörande faktor. Spröjs får inte vara för breda, vi har kommit fram till att 26 mm breda spröjs är det optimala, en smalare spröjs blir vek och en kraftigare blir klumpig. En annan viktig sak är att djupet på spröjsen skall vara stort, på så sätt får man en vacker spröjsning även från insidan av fönstret. Om inte spröjsbredden och spröjsdjupet är rätt, här betyder några mm mycket, så kommer spröjsen att få ett platt och intetsägande utseende.
 
Våra allmogefönster har en vacker profilering, inte bara på spröjsar utan även på karmar, bågar och poster. Det är detaljer men viktiga detaljer för att få ett bra och vackert helhetsintryck. Karmdjupet på allmogefönster skall vara väl tilltaget samtidigt som fönsterbågarna inte får vara för kraftiga

För att nya allmogefönster skall likna de gamla förebilderna så är det väldigt viktigt är att proportionerna mellan höjd och bredd samt att glasrutornas storlekar är de rätta för att fönstren skall få ett traditionellt och vackert utseende. Köp aldrig fönster utan att få dem uppritade i skala, samma fönstermodell ser helt olika ut om fönstret är högt och smalt eller lågt och brett. Det går inte ens att jämföra fönster med samma karmyttermått mellan olika tillverkare utan det är faktorer som dimensioner på karmar, bågar och spröjs som tillsammans ger helheten. Begär alltid att få en skalenlig ritning med just era mått på fönstren.

 
Här ser ni kort och bilder på våra allmogefönster.
Under rubriken Allmogefönster kan ni se vad som påverkar priset på fönster.
Under rubriken Fönsterdörrar kan ni se vad som påverkar priset på fönsterdörrar.
Under rubriken Fönsterpriser ser ni 33 förslag på fönsteruppsättningar samt möjlighet att beräkna vad fönstren och altandörrarna kostar.