You are here

Våra fönstertyper

Med den här filmen vill vi visa våra vanligaste fönstertyper. Vi har vår Allmogeprofil eller vår kulturprofil att välja mellan. Bägge profilerna var vanliga i gamla fönster. En av de viktigaste detaljerna när det gäller fönster i gammal stil är att spröjsen är smala och djupa. Oavsett om ni väljer Allmogeprofil eller Kulturprofil så är våra spröjsar endast 26 mm breda och hela 32 mm djupa.

Allmogeprofil med 1+1-Glas:

Fönstret har smala smäckra fönsterbågar. Ett glas i varje båge. Normal har man spröjs endast i den yttre fönsterbågen men det går utmärkt att få spröjs även i den inre fönsterbågen. Både fönsterbågarna och fönsterkarmarna har vår Allmogeprofil, vilken även kallas för svanhals eller för S-profil.

Allmogeprofil med 2+1-glas:

Skillnaden gentemot Allmogeprofil med 1+1-glas är att den inre fönsterbågen är något kraftigare och har ett 2 glas isolerruta i den inre fönsterbågen istället för ett enkelglas.

Kulturprofil med 1+1-glas:

Fönstret har en smäcker ytterbåge och en något kraftigare innerbåge. Även på kulturprofilen är det vanligast med spröjs endast i den yttre bågen men vid 1+1-glas så går det utmärkt att få spröjs också i den inre bågen. Kulturprofilen kallas även för pärla och utseendet påminner om en kvartsstav.

Kulturprofil med 2+1-glas

Fönstret har samma fönsterbågar oavsett om det är 1+1-glas eller 2+1-glas. Skillnaden är att vid 2+1-glas så är det inre glaset en 2-glas isolerruta.

Allmogeprofil med 3-glas:

Fönstret har en kraftig fönsterbåge med ett 3-glas isolerruta. Spröjsen är utanpåliggande och spänns fast. Spröjsen har en bredd på 30 mm och får inte samma djup som ett äkta kittad spröjs. Komplicerade spröjs med kryss och romber går inte att ha på 3-glas. Både fönsterbågen och fönsterkarmen har en vacker Allmogeprofil.