You are here

Fönster och fönsterdörrar


Allmogefönster i gammal stil

Ett värmande fönster står på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil.

 
 Se film om våra Allmogefönster

 

Se våra fönstermodeller och priser på fönster & fönsterdörrar
 

Allmogefönster eller Kulturfönster:

Vi har två klassiska profiler att välja mellan, allmogeprofil som man i dagligt tal kallar för S-profil eller Svanhalsprofil. Vi har även en  kulturprofil som även kallas för pärla eller kvartsstavsprofil.
Våra fönster är så likt det gamla fönstret som möjligt, med smala träprofiler för maximalt ljusinsläpp, genomgående tunna spröjs i ytterbågen är standard, på 1+1-glas så går det utmärkt att även få spröjs i den inre bågen.

 

Kulturfönstret®

är vårt inregistrerade varumärke, tyvärr är det en del mindre seriösa fönstertillverkare och fönsteråterförsäljare som använder sig av vårt namn i sin marknadsföring, vi är dock originalet. En annan vanlig benämning för typen av fönster är Allmogefönster.

Våra Allmogefönster och Kulturfönster går inte att köpa i ordinarie bygghandel utan köps direkt ifrån oss.
 

Fönsterbyte

Vid byte av fönster på äldre hus skall man vara mycket rädd om den gammeldags charm som huset har, att välja rätt fönster i gammal stil betyder mycket för helhetsintrycket. Eftersom ni måttbeställer fönstren så är vi extra noga med att i samband med offerten även rita upp fönstren så att ni ser att proportionerna blir som ni har tänkt er.


Fönster med spröjs:

Sedan gammalt så har man använt spröjs för att dela in fönster i mindre glasdelar eftersom det var svårt och dyrt att tillverka stora glasytor. I dag används spröjs till att ge fönstren ett vackert utseende som skall anpassas efter huset så att huset blir vackert. Fönstren och dess utformning är ofta det som är skillnaden mellan ett vackert hus eller ett alldagligt hus.
 
För att få vackra fönster så måste fönstret ha äkta kittad spröjs, utanpåliggande spröjs eller spröjs i isolerglas får ett utseende som är långt ifrån det gamla och vackra fönstret som man eftersträvar.

När man väljer fönster med spröjs så är det viktigt att proportionerna på spröjsen är rätt. Spröjs får inte vara för breda. Spröjs skall även ha ett stort djup, är spröjsen bred och platt så får spröjsen ett klumpigt utseende. Våra spröjsar är 26 mm breda och har ett djup på 32 mm. vilket ger ett smäckert och vacker fönster.

Hur spröjsen delar in glasytorna är viktigt för att proportionerna på ett fönster skall bli vackert. Man skall undvika ”liggande” glasrutor. Glasrutor skall vara kvadratiska eller att höjden skall vara större än bredden på glasen. Väljer man fönster med romber så skall storleken på romberna anpassas efter fönstrets storlek.

Vi kan hjälpa er med att få vackra fönster, vi kan erbjuda er i stort sett alla spröjsalternativ som finns. Vi hjälper även till med att rita upp ert fönsterförslag i skala, samma fönstermodell ser helt annorlunda ut beroende på om fönstret lågt och brett eller smalt och högt, man kan inte tro att det är samma fönster. Det är t.o.m. svårt att jämföra fönster med samma mått mellan olika fabrikat, det är detaljerna och dimensionerna på fönsterbågar, spröjs och karmar som måste samverka för att det skall bli vackra fönster.

Fönster med enkelglas
 

På 1700-talet kom träspröjsen att ersätta spröjs av bly. Spröjs av trä var ett starkare och stabilare sätt att förankra glaset. Fönstren fick profil på karmar, poster och spröjs, glasen blev även allt större. Beslag förekom endast på de finaste och dyraste husen. De flesta hus hade igenspikade fönster och endast något enstaka fönster som gick att öppna.
 
Passar utmärkt där man är mån om det gamla utseendet och den rätta känslan och på oisolerade utrymmen. Det är en lätt och smäcker konstruktion.  Ett mycket vackert fönster som har allmogeprofil på bågar och spröjs, medan karmen är utan profil. Man kommer nära naturen eftersom alla ljud hörs tydligare med endast en fönsterbåge. 
 

Fönster med lösa innanfönster
 

I början på 1800-talet började det att komma fönster med separata innanfönster. Fönstret har lösa innerbågar som sattes upp under vinterhalvåret. Fönster med lösa innanfönster fick stor betydelse för inomhusklimatet och hushållningen av energi.

Ett fönster för er som vill återskapa den härliga känslan som fanns i hus från 1800-talet. Fönster med innanfönster har en bra isolering. Bågarna har ett längre avstånd mellan sig än på en kopplad båge. ”Tejpar” man innerbågen på gammalt sätt så är u-värdet något bättre än för motsvarande fönster med 1+1-glas.

På sommaren tar man bort innanfönstren. Man kommer då mycket närmare naturen och man hör alla ljud tydligare. Fågelkvitter och regnsmatter blir en ”nygammal” upplevelse.  

Skansen skriver att de första fönstren med innanfönster kom till Stockholm och Stenbockska Palatset redan 1729.

 

Kopplat 1+1 fönster

Fördelen är att man får en smäcker båge, lätt konstruktion och i en gammal miljö den fönstertyp som oftast ger det rätta utseendet och känslan. Går att få med äkta kittad spröjs både i ytter och innerbåge. Väljer man ett energiglas på insidan så är isolerförmågan nästan i klass med 2+1 glas eller standard 3-glas.

Kopplat 2+1 fönster

Jämfört med 1+1-glas har fönstermodellen en bättre isolerförmåga mot kyla och är den fönstermodell som har den bästa isoleringen mot ljud. Det går att få en mycket vacker spröjsning med äkta kittning i den yttre rutan men eftersom den inre rutan består av en 2-glas isolerruta går det inte att få spröjsning på den inre rutan. Som standard har konstruktionen ett U-värde på 1,7 men man kan genom att fylla isorlerrutan med olika gaser komma ner i ett u-värde så lågt som 1,0.

3-glas fönster 

Fönstret är ett modernt fönster i trä med en vacker allmogeprofil. Här tänker vi främst på fönster utan spröjs, väljer man spröjs så blir det ett löst utanpåliggande som man snäpper fast. Det finns även möjlighet att få spröjsningen inbyggd i isolerrutan. Spröjsningen går dock inte att jämför med en äkta kittad spröjsning. Fördelar är att man kan få ett mycket bra isolervärde mot kyla, fönstret har dessutom endast två sidor att putsa.

Fönsterdörr, altandörr

Går naturligtvis att få tillverkade i alla nedanstående konstruktioner och som enkeldörr eller dubbeldörr. Väljer man en dubbeldörr så finns det möjligheter att välja till en dubbelspanjolett som har den fördelen att man kan öppna bägge dörrhalvorna med handtag och även låsa dörrarna i valfritt öppningsläge, på så sätt utnyttjas fördelarna med en pardörr på bästa sätt. Alternativet och standardlösningen är att man har en kantregel längst ner och högts upp på den passiva dörren vilket gör den besvärligare att öppna och den kan inte låsas i öppet läge.

Måttbeställda fönster

Ni kan beställa våra fönster i valfri storlek. Det är dock oftast en fördel om man kan hålla sig till standardmått som baseras på hela decimetrar med avdrag på 15 mm för att kunna täta fönsterkarmen mot regelverket, tex. så är ett fönster som är 10x10 är i verkligheten 985x985 mm, ett fönster som är 10x12 är 985x1185 mm osv.

Ytbehandling av fönster 


Det går att få sina fönster obehandlade, ett vanligt val om man själv vill färdigmåla med t.ex. en linoljefärg. Ett annat alternativ är att fönstren är grundmålade. För färdigmålade fönster gäller att de är färdigmålade vit i kulör NCS S0502-Y. Det går även att få sina fönster målade i annan kulör eller tvåfärgsmålade där fönstret har en kulör på utsidan och en annan kulör på utsidan.   

Glasalternativ

Fönster kan förses med glas i en mängd varianter från standard floatglas, kulturglas, (renoveringsglas) antikglas, råglas, brandglas m.m. Se under Glasalternativ

Fönsterlås och beslag

Gångjärn och fönsterhakar kan fås i olika modeller och behandlingar. Lås och handtag till fönsterdörr går att få med låsning endast på insidan eller både på ut och insidan. Se Lås & beslag
Här ser du priser på fönsterlås och beslag.

 Film som visar fönsterlås och gångjärn.

 Film som visar våra olika fönster, fönstermodeller och fönsterprofiler

Montering av fönster

Vi kan förenkla monteringen av fönstren genom att fräsa spår i karmen för salningar och fönsterbänkar, på så sätt blir smygarna lätta att få till och dessutom en väldigt vacker montering. Ni kan även beställa salningar och fönsterbänkar som är anpassade till era fönster.

 Film som visar hur man på ett enkelt sätt kan montera salningar och fönsterbänkar

Här ser ni information om fönsterbrädor.
Här ser ni information om fönstersalningar och fönsterfoder.
Här finner du 33 fönstermodeller och priser på fönster.

Ni kan också följa oss på facebook.  https://www.facebook.com/allmogesnickerier

 

Fönsterbild med kryss

Altan som har fönster med kryss

Bild på veranda från insidan

Veranda som har fönster med luft på höjd.

Bild fönsterdörrar från insidan

Vackra fönsterdörrar

Så här vackra är våra fönster med enkelglas.

Bild på ett av våra fönster med lösa innerbågar.

Närbild på fönster med lösa innerbågar.