You are here

Enkelinnerdörrar

Priser Innerdörrar Enkelinnerdörrar


Prislista enkelinnerdörrar

Våra innerdörrar finns i 11 olika grundmodeller, grundmodellerna kan fås antingen i halvfransk eller helfransk dörrmodell. vad varje dörrmodell kostar ser ni i tabellen nedan. Priset är för en täckt dörr, det går att få innerdörrarna med liknande glasöppningar som våra ytterdörrar.   För att se priser på innerdörrar med glasöppningar så måste ni begära en offert.

Priserna är för en grundmålad innerdörr inklusive dörrkarm och tröskel. Priserna gäller dörr i mått upp till 10x21, större dörrar mot tillägg.

Här finner ni priser på tillbehör innerenkeldörrar.
Här finner ni kort och bilder på innerdörrar.

OBS! Alla priser är exklusive moms.

 
Enkelinnerdörrar halvfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning6460
IED21 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7209
IED21 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9154
IED21 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:19687
IED21 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss10845
IED22 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7268
IED22 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9213
IED22 103 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 1:19746
IED22 104 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 2:19905
IED22 105 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 3:110054
IED23 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8017
IED23 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9962
IED23 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110495
IED23 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:110654
IED23 105 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 3:110803
IED24 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8650
IED24 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12540
IED24 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:013010
IED24 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:013268
IED30 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8017
IED30 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöpppning ej sprös9962
IED30 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110495
IED30 380 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:210654
IED31 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8650
IED31 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10595
IED31 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 0:210959
IED31 332 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss13924
IED32 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8017
IED32 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9962
IED32 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110495
IED32 381 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:210963
IED34 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8650
IED34 100 Innerdörr halvfransk enkeld.Glasöppning ej spröjs10595
IED34 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 1:110595
IED34 122 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 2:2 spec.11596
IED35 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9400
IED35 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13290
IED35 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:013760
IED35 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:114674
IED36 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10148
IED36 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs14038
IED36 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:115104
IED36 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss17420
 
Enkelinnerdörrar helfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7613
IED21 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8133
IED21 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10078
IED21 103 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs 1:110611
IED21 112 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs kryss11769
IED22 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8133
IED22 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10078
IED22 103 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 1:110611
IED22 104 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 2:110770
IED22 105 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 3:110919
IED23 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9400
IED23 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11345
IED23 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111878
IED23 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:112037
IED23 105 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 3:112186
IED24 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10208
IED24 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs14098
IED24 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:014568
IED24 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:014826
IED30 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9400
IED30 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11345
IED30 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111878
IED30 380 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:212037
IED31 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10208
IED31 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12153
IED31 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 0:212517
IED31 332 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss15482
IED32 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9400
IED32 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11345
IED32 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111345
IED32 381 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:212346
IED34 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10208
IED34 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12153
IED34 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:112686
IED34 122 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:2 spec.13154
IED35 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning11301
IED35 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs15191
IED35 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:015661
IED35 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:116575
IED36 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning12340
IED36 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs16230
IED36 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:117296
IED36 112 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs kryss19612

 

 

 

 

Innerenkeldörr IED35 helfransk variant, för att förstärka djupet i dörrspeglarna har vi lagt en dekormålning med en liten mörkare grå nyans i frisen.

Innerdörr model IED32 som är målad av en konstnär

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED34 dörrförslag 000 ingen glasöppning. Vacker täckt dörr i en helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED 30 dörrförslag 112 glasöppning spröjs kryss, helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr halvfransk dörrmodell IED 22 med glasöppning spröjs 3:1 och med ett överljus som har ett stående spröjs.

 

Nedan har vi ritat upp några av våra varianter på innerdörrar. Ni kan naturligtvis få andra modeller om ni så önskar. 


Innerdörr IED20 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 000Innerdörr IED21 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 112

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 102

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 380
 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 102Innerdörr IED32 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 100
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 381

 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 100Innerdörr IED34 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 122

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 103Innerdörr IED36 Dörrförslag 112