You are here

Enkelinnerdörrar

Priser Innerdörrar Enkelinnerdörrar


Prislista enkelinnerdörrar

Våra innerdörrar finns i 11 olika grundmodeller, grundmodellerna kan fås antingen i halvfransk eller helfransk dörrmodell. vad varje dörrmodell kostar ser ni i tabellen nedan. Priset är för en täckt dörr, det går att få innerdörrarna med liknande glasöppningar som våra ytterdörrar.   För att se priser på innerdörrar med glasöppningar så måste ni begära en offert.

Priserna är för en grundmålad innerdörr inklusive dörrkarm och tröskel. Priserna gäller dörr i mått upp till 10x21, större dörrar mot tillägg.

Här finner ni priser på tillbehör innerenkeldörrar.
Här finner ni kort och bilder på innerdörrar.

OBS! Alla priser är exklusive moms.

 
Enkelinnerdörrar halvfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning6087
IED21 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning6793
IED21 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs8791
IED21 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:19338
IED21 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss10527
IED22 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning6848
IED22 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs8845
IED22 103 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 1:19392
IED22 104 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 2:19556
IED22 105 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 3:19804
IED23 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7554
IED23 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9552
IED23 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110099
IED23 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:110262
IED23 105 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 3:110512
IED24 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8151
IED24 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12146
IED24 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:012628
IED24 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:012893
IED30 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7554
IED30 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöpppning ej sprös9552
IED30 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110099
IED30 380 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:210262
IED31 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8151
IED31 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10148
IED31 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 0:210522
IED31 332 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss13567
IED32 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7554
IED32 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9552
IED32 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110099
IED32 381 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:210650
IED34 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8151
IED34 100 Innerdörr halvfransk enkeld.Glasöppning ej spröjs10148
IED34 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 1:110148
IED34 122 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 2:2 spec.11176
IED35 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8857
IED35 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12852
IED35 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:013335
IED35 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:114274
IED36 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9563
IED36 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13558
IED36 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:114653
IED36 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss17031
 
Enkelinnerdörrar helfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7173
IED21 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7663
IED21 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9660
IED21 103 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs 1:110208
IED21 112 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs kryss11397
IED22 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7663
IED22 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9660
IED22 103 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 1:110208
IED22 104 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 2:110371
IED22 105 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 3:110620
IED23 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8857
IED23 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10855
IED23 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111402
IED23 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:111566
IED23 105 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 3:111815
IED24 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9618
IED24 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13613
IED24 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:014096
IED24 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:014361
IED30 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8857
IED30 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10855
IED30 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111402
IED30 380 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:211566
IED31 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9618
IED31 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11616
IED31 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 0:211990
IED31 332 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss15035
IED32 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8857
IED32 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10855
IED32 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:110855
IED32 381 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:211954
IED34 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9618
IED34 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11616
IED34 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:112163
IED34 122 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:2 spec.12644
IED35 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10649
IED35 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs14644
IED35 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:015127
IED35 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:116066
IED36 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning11628
IED36 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs15623
IED36 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:116718
IED36 112 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs kryss19097

 

 

 

 

Innerenkeldörr IED35 helfransk variant, för att förstärka djupet i dörrspeglarna har vi lagt en dekormålning med en liten mörkare grå nyans i frisen.

Innerdörr model IED32 som är målad av en konstnär

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED34 dörrförslag 000 ingen glasöppning. Vacker täckt dörr i en helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED 30 dörrförslag 112 glasöppning spröjs kryss, helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr halvfransk dörrmodell IED 22 med glasöppning spröjs 3:1 och med ett överljus som har ett stående spröjs.

 

Nedan har vi ritat upp några av våra varianter på innerdörrar. Ni kan naturligtvis få andra modeller om ni så önskar. 


Innerdörr IED20 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 000Innerdörr IED21 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 112

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 102

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 380
 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 102Innerdörr IED32 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 100
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 381

 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 100Innerdörr IED34 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 122

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 103Innerdörr IED36 Dörrförslag 112