You are here

Enkelinnerdörrar

Priser Innerdörrar Enkelinnerdörrar


Prislista enkelinnerdörrar

Våra innerdörrar finns i 11 olika grundmodeller, grundmodellerna kan fås antingen i halvfransk eller helfransk dörrmodell. vad varje dörrmodell kostar ser ni i tabellen nedan. Priset är för en täckt dörr, det går att få innerdörrarna med liknande glasöppningar som våra ytterdörrar.   För att se priser på innerdörrar med glasöppningar så måste ni begära en offert.

Priserna är för en grundmålad innerdörr inklusive dörrkarm och tröskel. Priserna gäller dörr i mått upp till 10x21, större dörrar mot tillägg.

Här finner ni priser på tillbehör innerenkeldörrar.
Här finner ni kort och bilder på innerdörrar.

OBS! Alla priser är exklusive moms.

 
Enkelinnerdörrar halvfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning6333
IED21 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7067
IED21 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9012
IED21 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:19545
IED21 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss10703
IED22 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7125
IED22 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9070
IED22 103 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 1:19603
IED22 104 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 2:19762
IED22 105 Innerdörr halvfransk enkeld. Spröjs 3:19911
IED23 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7859
IED23 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9804
IED23 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110337
IED23 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:110496
IED23 105 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 3:110645
IED24 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8480
IED24 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs12370
IED24 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:012840
IED24 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:013098
IED30 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7859
IED30 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöpppning ej sprös9804
IED30 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110337
IED30 380 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:210496
IED31 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8480
IED31 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs10425
IED31 102 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 0:210789
IED31 332 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss13754
IED32 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7859
IED32 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9804
IED32 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:110337
IED32 381 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:210805
IED34 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning8480
IED34 100 Innerdörr halvfransk enkeld.Glasöppning ej spröjs10425
IED34 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 1:110425
IED34 122 Innerdörr halvfransk enkeldörr. Spröjs 2:2 spec.11426
IED35 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9215
IED35 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13105
IED35 101 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:013575
IED35 104 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 2:114489
IED36 000 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9949
IED36 100 Innerdörr halvfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13839
IED36 103 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs 1:114905
IED36 112 Innerdörr halvfransk enkeldörr, Spröjs kryss17221
 
Enkelinnerdörrar helfranska
Artbenämningpris
IED20 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7463
IED21 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7973
IED21 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9918
IED21 103 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs 1:110451
IED21 112 Innerdörr helfransk enkeldörr. Spröjs kryss11609
IED22 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning7973
IED22 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs9918
IED22 103 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 1:110451
IED22 104 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 2:110610
IED22 105 Innerdörr helfransk enkeld. Spröjs 3:110759
IED23 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9215
IED23 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11160
IED23 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111693
IED23 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:111852
IED23 105 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 3:112001
IED24 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10007
IED24 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs13897
IED24 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:014367
IED24 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:014625
IED30 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9215
IED30 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11160
IED30 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111693
IED30 380 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:211852
IED31 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10007
IED31 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11952
IED31 102 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 0:212316
IED31 332 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2 kryss15281
IED32 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning9215
IED32 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11160
IED32 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:111160
IED32 381 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:212161
IED34 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning10007
IED34 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs11952
IED34 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:112485
IED34 122 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:2 spec.12953
IED35 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning11079
IED35 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs14969
IED35 101 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:015439
IED35 104 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 2:116353
IED36 000 Innerdörr helfransk enkeldörr, Ingen glasöppning12098
IED36 100 Innerdörr helfransk enkeld. Glasöppning ej spröjs15988
IED36 103 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs 1:117054
IED36 112 Innerdörr helfransk enkeldörr, Spröjs kryss19370

 

 

 

 

Innerenkeldörr IED35 helfransk variant, för att förstärka djupet i dörrspeglarna har vi lagt en dekormålning med en liten mörkare grå nyans i frisen.

Innerdörr model IED32 som är målad av en konstnär

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED34 dörrförslag 000 ingen glasöppning. Vacker täckt dörr i en helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr dörrmodell IED 30 dörrförslag 112 glasöppning spröjs kryss, helfransk dörrmodell

Enkeldörr innerdörr halvfransk dörrmodell IED 22 med glasöppning spröjs 3:1 och med ett överljus som har ett stående spröjs.

 

Nedan har vi ritat upp några av våra varianter på innerdörrar. Ni kan naturligtvis få andra modeller om ni så önskar. 


Innerdörr IED20 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 000Innerdörr IED21 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED21 Dörrförslag 112

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 103

 


Innerdörr IED22 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED24 Dörrförslag 102

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED30 Dörrförslag 380
 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED31 Dörrförslag 102Innerdörr IED32 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 100
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED32 Dörrförslag 381

 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 000
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 100Innerdörr IED34 Dörrförslag 103
 


Innerdörr IED34 Dörrförslag 122

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 101

 


Innerdörr IED35 Dörrförslag 104

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 000

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 100

 


Innerdörr IED36 Dörrförslag 103Innerdörr IED36 Dörrförslag 112