You are here

Tess

Tess älskar vackra altaner. Att tillsammans med kunder få skapa trivsamma vackra och funktionella altaner är alltid en utmaning för Tess. Många kunder önskar altaner med lite annorlunda spröjsningar som gärna kan få bryta av ifrån resten av huset. Spröjs med kryss och romber är populära men fodrar mycket tankemöda och ritningsarbete för att resultatet skall bli perfekt. Tess sätter i alla lägen kunden i första ledet, målsättningen är att alla kunder skall vara mer än nöjd.