You are here

Bilder på Pardörrar, Ytterdörrar

Pardörrar är något av det vackraste som finns, inga bilder kan göra verkligheten rättvisa. Pardörrar skall helst ses och upplevas i verkliga livet. Att se alla vackra detaljerna, dörrspeglarnas vackra djup, se den vackra handmålade ytan, känna tyngden och stabiliteten i pardörren när man öppnar den, höra det distinkta ljudet när man stänger dörren. Inget av den känslan kan man förmedla med bilder men bilder är bättre än inget. 

Pardörrarna är i de flesta fall fotograferade från utsidan, vi vill dock påpeka att våra pardörrar är lika vackra även från insidan, har dörren en spegel på utsidan så har dörren också en spegel på insidan. Våra pardörrar har aldrig en slät insida, våra pardörrar har alltid en äkta dörrspegel, våra dörrspeglar består aldrig av en spårfräst skiva.

Den här bildsidan med bilder på pardörrar består av flera sidor, längst ner på sidan kan ni bläddra fram nya bildsidor med äldre bilder på pardörrar

Pardörrarna på den här sidan är alla ytterdörrar och spegeldörrar, vi har pardörrar även som innerdörrar och som paneldörrar, ni kan även välja att se bilder på enkeldörrar eller på fönster.

På den är sidan visar vi endast bilder på Pardörrar följ länkarna nedan för att:

Se priser på pardörrar

 Se film om Pardörrar.

Bildnummer: 48YP
PD22 Dörrförslag 116, Spröjs 0:1 + 2kryss

Dörren har vårt dörrfoder nr 3

Bildnummer: 47YP
PD31 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Helfransk pardörr med dekormålnimg i dörrspeglarnas profil, romb i dörrspegeln samt överljus med båge o kittad glas

Bildnummer: 46YP
PD32 Dörrförslag 104, Spröjs 2:1

Halvfransk dörr

Bildnummer: 45YP
PD22 Dörrförslag 115, Spröjs 1:1 + 2kryss

Halvfansk dörr med romber i dörrspeglarna

Bildnummer: 44YP
PD22 Dörrförslag 120, Spröjs torpromb

Helfransk dörr med specialfoder, dekormålning i dörrspegelns profil och även på fodret.

Bildnummer: 43YP
PD31 Dörrförslag 112, Spröjs kryss

Halvfransk dörr som har en handsnidad blomma i spröjskrysset, dörren har muslinglas och är endast grundmålad
 

Bildnummer: 41YP
PD22 Dörrförslag 105, Spröjs 3:1

Helfransk dörr med romb i nedersta dörrspegeln

Bildnummer: 40YP
PD31 Dörrförslag 103, Spröjs 1:1

Helfrans dörr med slät romb i mittersta dörrspegeln

Bildnummer: 39YP
PD32 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Helfransk dörr med en special bröstning som kallas för rokokobröstning

Bildnummer: 38YP
PD32 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Halvfransk dörr med dekormålning i dörrspegelns fris, dörren har vårt öveljus standard med fast spröjs och en 2-glas isolerruta.

Bildnummer: 37YP
PD32 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Helfransk ytterdörr som har stående pärlromber i den översta dörrspegeln och liggande pärlromber i den mittersta dörrspegeln

Bildnummer: 36YP
PD22 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Dörr i massiv ek, specialbröstning med en bula, så kallad rokokobröstning

Bildnummer: 35YP
PD32 dörrförslag 116, Spröjs 0:1 + 2 kryss

Utsidan av en helfransk dörr, bild PD34 visar insidan av samma dörr

Bildnummer: 34YP
PD32 Dörrförslag 116, Spröjs 0:1 + 2 kryss

Insidan av samma dörr som bild PD35, dörren är helfransk och som ni ser så är alltid våra dörrar lika vackra både på dörren utsida som på insidan. Vår dörrar har alltid speglar på bägge dörrsidorna.

Bildnummer: 33YP
PD21 Dörrförslag 100, Glasöppning ej spröjs

Halvfransk dörr glasöppning med råglas

Bildnummer: 32YP
PD22 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Helfransk ytterdörr

Bildnummer: 31YP
PD32 Special, Glasöppning special

Helfransk dörr med många kittade glasöppningar, speglar med specialromber.

Bildnummer: 30YP
PD31 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Helfransk pardörr helt i furu

Bildnummer: 29YP
PD31 Dörrförslagförslag 112, Spröjs kryss

Dörren har en handsnidad blomma i mitten av krysset, slät mittspegel med en 19 mm tjock romb

Bildnummer: 28YP
PD32 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Pardörren är dekormålad i speglarnas fris med en ljusare kulör än resten av dörren, dörren är halvfransk

Bildnummer: 27YP
PD30 Dörrförslag 103, Spröjs 1:1

Halvfransk dörrmodell

Bildnummer: 26YP
PD22 Dörrförslag 102, Spröjs 2:0
Bildnummer: 25YP
PD32 förslag 000, Ingen glasöppning

Insidan av samma dörr som på bild PD 24

Bildnummer: 24YP
PD32 förslag 000, Ingen glasöppning

Insidan av samma dörr som på bild PD 25

Bildnummer: 23YP
PD31 förslag 000, Ingen glasöppning

Helfransk pardörr med pärlromber i mittspegeln, dekormålning i frisen och med överljus standard

Bildnummer: 22YP
PD22 förslag 102, Spröjs 2:0
Bildnummer: 21YP
PD31 förslag 000, Ingen glasöppning

Helfransk pardörr med pärlromber i mittspegeln samt överljus med bågar

Bildnummer: 20YP
PD22 förslag 000, Ingen glasöppning

Halvfransk dubbeldörr med dekormålning i profilen

Bildnummer: 19YP
PD32 förslag 000, Ingen glasöppning

Pardörr helfransk med romber i fyra speglar. Bilden innehåller även en fönsterdörr och fönster från oss.

Bildnummer: 18YP
PD32 förslag 104, Spröjs 2:1

Pages