You are here

Värme och ljudvärden


Vår miljö är viktig för oss alla och är säkert något man har i tankarna när man planerar och bygger sitt hus, olika typer av fönster belastar miljön och ekonomin på olika sätt.

Värmeisolering beräknade U-värden

Fönstertyp
Storlek 10x10
Floatglas Energiglas Superenergiglas Superenergiglas
Argongas
Superenergiglas
Kryptonongas
Ljudvärde
Rw dB STD
UF kopplat
1+1
2,6 1,9 - - - 30
W-UF kopplat
2+1
1,7 - 1,45 1,2 1,0 37
W-KFG Fast
3-glas
1,8 - 1,3 1,1 - 32

 

Täthet: Fönstret uppfyller krav mot vind, last och lufttäthet enligt Klass C.

Kopplad fönsterbåge 1+1-glas

Vill man ha fönster som är så lik de gamla fönstren som möjligt, då är det en kopplad båge med ett glas i yttre bågen och ett glas i den inre bågen som gäller.

Den typen av fönster har ett U-värde på 2,6. Till en relativ låg kostnad kan man förbättra värdet till 1,9 genom att byta ut det inre glaset till ett s.k. energiglas som har den egenskapen att den släpper in värmen lättare än den släpps ut. Ett U-värde på 1,9 är ett bra värde, att jämföra med standard 3-glas som har ett värde på 1,8.

Bågarna är smäckra och fönstret blir lätt vilket håller nere belastningen på miljön ur tillverknings och transportsynpunkt, fönstret har även ett lågt pris.

Det vanligaste är att man har äkta kittad spröjs i den yttre bågen med det går även bra att ha äkta kittad spröjs både i inner- och ytterbåge.

Kopplad fönsterbåge 2+1-glas

Även det här fönstret har en kopplad båge med ett glas i den yttre bågen, den inre bågen har istället för ett enkelt glas en 2-glas isolerruta. Som standard har det här fönstret ett U-värde på 1,7 men isolerglaset kan fyllas med olika typer av gas vilket medför att U-värdet kan bli så bra som 1,0.

Även i den här konstruktionen har man äkta kittad spröjs i den yttre bågen medan det inte är möjligt med kittad spröjs i den inre bågen. Det är en tyngre konstruktion som tar mer resurser i form av material och transporter, sparar däremot miljön genom att man kan få en mycket bra isolerförmåga.

Fönsterbåge 3-glas

Ett fönster som består av en båge med en 3-glas isolerruta, även här kan man komma ner i U-värden runt 1,0 fönstret är dock inte möjligt att få med äkta kittad spröjs utan det blir utanpåliggande lösa spröjs som inte har samma djup och vackra utseende som den kittade varianten.

Många av spröjsmodeller går inte att använda på 3-glas utan det är de enklare spröjsningarna utan kryss och romber som är möjlig. Sparar miljön genom att det går att få ett bra isolervärde medan konstruktionen är relativt tung ur transportsynpunkt.

Ljudvärde fönster

Den absolut bästa isoleringen gentemot ljud har fönster med 2+1-glas, alla varianterna av fönster kan dock förbättra sin ljudisolering genom ett speciellt s.k. ljudglas.

Sammanfattningsvis kan man säga att de vackraste fönstren är de kittade varianterna, där 1+1-glas som med sin smäckra båge ger ett gammalt och vackert utseende samtidigt som det är ett praktisk fönster.

En god kompromiss mellan det gamla vackra och det moderna fönstret där man klarar både ett vackert utseende och en mycket god isoleringsförmåga är 2+1-glaset medan 3-glas skall användas där man önskar ett modernare utseende.

Täthet: Fönstret uppfyller krav mot vind, last och lufttäthet enligt Klass C.