You are here

Fönstermodeller


Fönstertyper

Det finns många fönstertyper att välja mellan. Önskar man fönster i gammal stil så är det fönster med äkta kittad spröjs som gäller. Fönster med utanpåliggande spröjs får inte samma djup utan ger ett brett och platt intryck. Kittade spröjs blir även mycket hållbarare och kan tillverkas i nästan alla tänkbara spröjsvarianter. Våra fönster har spröjs med motprofil som ger en mycket vacker övergång mellan fönsterbåge och spröjs.

De fönstermodeller som ni ser under Priser & Modeller/fönsterpriser har alla äkta kittad spröjs, vissa modeller går även att få med 3-glas och utanpåliggande spröjs, begär offert. Där har ni även möjlighet att på ett smidigt sätt se våra fönsterpriser. Börja med att välja vilken fönstermodell ni är intresserad av, lägg in vilka mått ni önskar och sen kan ni välja om ni vill ha pris på fönster med enkelglas, enkelglas med lösa innanfönster, kopplade fönster med 1+1-glas eller kopplade fönster med 2+1-glas. Efter att tryckt på knappen för att beräkna får ni uppgifter på vad fönstren kostar med tre olika ytbehandlingar: Som obehandlade fönster, grundmålade fönster eller vitmålade fönster.

Fönster med enkelglas

Öppningsbara Allmogefönster med enkelglas och Allmogeprofil. Fönstren har Allmogeprofil på spröjs, fönsterbågar och en riktigt gammaldags profil på mittposter. Ett väldigt vackert fönster som passar på oisolerade utrymmen där man vill komma nära naturen, t.ex. en kallveranda. Fönstret släpper in mera ljud så man hör fågelkvitter, regnsmatter och andra ljud på ett helt annat sätt. Ett lätt och smidigt fönster med ett karmdjup på endast 105 mm.

Fönstren kan kombineras med vår verandadörr med enkelglas. En vacker dörr till altaner som kan förses med ett gammaldags handtag och ett Fas-lås med gammaldags nyckel.

Fönster med lösa innanfönster

Fönster med Allmogeprofil och lösa innanfönster är ett fönster för er som vill skapa den harmoni och gammaldags känsla som fanns i hus byggda på 1800-talet. Fönstren har allmogeprofil på spröjs, fönsterbågar och en riktigt gammaldags profil på mittposter. De separata innanfönstren sitter fästa på ett smäckert gammaldags gångjärn. Tanken är att innanfönstren skall vara öppningsbara för vädring under vintertid och att de tas bort under den varma årstiden. Under den kalla årstiden så ger fönstret en god isolering och under den varma tiden kommer man nära naturen. Fönstren har ett karmdjup på hela 140 mm.

Fönstrens isolerförmåga är lika eller något bättre än fönster med kopplade bågar och 1+1-glas. Det vill säga att med floatglas är U-värdet 2,6 och med energiglas så är U-värdet 1,6.

Lämplig dörr till fönster med lösa innanfönster är våra vackra ytterdörrar eller en kopplad fönsterdörr.

Kopplat fönster med fasta spröjs 1+1-glas.

Den här fönstermodellen är nog det mest genuina svenska fönstret av alla fönstermodeller, oavsett vart i landet vi bor så har den här fönstertypen varit dominerande på 1900-talet. Vill man ha ett praktiskt fönster som är så lika de gamla fönstren som möjligt, då passar en kopplad båge med ett glas i yttre bågen och ett glas i den inre bågen bäst.

Fönstertypen ger ett mycket gammaldags och vacker utseende, man får smäckra vackra bågar, ett glasdelande spröjs som framträder på ett mycket vackert sätt. Det vanligaste är att det är spröjs endast i den yttre fönsterbågen men det går utmärkt att få spröjs även i den inre fönsterbågen.

Kopplad båge med 1+1-glas har ett U-värde på ca 2,6. Till en relativ låg kostnad kan man förbättra isolervärdet till ca 1,9 genom att byta ut det inre glaset till ett s.k. energiglas som har den egenskapen att den släpper in värmen lättare än den släpps ut.

Ett U-värde på 1,9 är ett bra värde, att jämföra med standard 3-glas som har ett värde på 1,8.

Kopplat fönster med fasta spröjs 2+1-glas.

Även det här fönstret har en kopplad båge med ett glas i den yttre bågen på samma sätt som 1+1-glas, den inre bågen är kraftigare och har istället för ett enkelt glas en 2-glas isolerruta. Som standard har det här fönstret ett U-värde på 1,7 men isolerrutan kan fyllas med olika typer av gas vilket medför att U-värdet kan bli så bra som 1,0.

Även i den här konstruktionen har man äkta kittad spröjs i den yttre bågen medan det inte är möjligt med kittad spröjs i den inre bågen.

Fönstermodellen har även en suveränt bra ljudisolering.

3-glas fönster med lösa utanpåliigande spröjs.

Ett fönster som består av en båge med en 3-glas isolerruta, även här kan man komma ner i U-värden runt 1,0 fönstret är dock inte möjligt att få med äkta kittad spröjs utan det blir utanpåliggande lösa spröjs som inte har samma djup och vackra gammaldags utseende som den kittade varianten.

Många av spröjsmodeller går inte att använda på 3-glas utan det är endast de enklare fönstermodellerna utan kryss och romber som är möjliga att få med 3-glas.

Altandörrar/Fönsterdörrar

Till de olika fönstermodellerna finns det motsvarande fönsterdörrer (kallas även för altandörrar) som då är uppbyggda på samma sätt som respektive fönster. Det går även bra att få en helglasad fönsterdörr.

Det innebär att om väljer fönstermodell med 1+1-glas så är fönsterdörren uppbyggd på samma sätt som fönstret med ett glas i yttre bågen och ett glas i inre bågen och med möjlighet att ha äkta kittad spröjs både i yttre och inre bågen.

Väljer man fönstermodell med 2+1-glas så är även altandörren uppbyggd på samma sätt med ett glas i yttre bågen som har äkta kittad spröjs och med en 2-glas isolerruta i inre bågen som dock inte går att få spröjsad.

På samma sätt är det om man valt fönster med 3-glas så är altandörren uppbyggd på samma sätt, d.v.s att det går endast att ha en utanpåliggande spröjs, äkta kittad spröjsning är inte möjlig.

Inåtgående Fönsterdörrar och Fönster

Vi kan även erbjuda inåtgående fönsterdörrar och fönster med 1+1-glas eller med 2+1-glas.

Ljudvärde på fönster 

Den absolut bästa isoleringen gentemot ljud har 2+1-glaset, alla varianterna av fönster kan dock förbättra sin ljudisolering genom ett speciellt ljudglas.

Sammanfattningsvis kan man säga att de vackraste fönstren är de kittade varianterna, där enkelglas och fönster med lösa innanfönster ger det äldsta utseendet. Vårt kopplade fönster med 1+1-glas är ett praktiskt fönster samtidigt som det ger ett gammalt och vackert utseende.

Kopplade fönster med 2+1-glas är en god kompromiss mellan det gamla vackra fönstret och det moderna fönstret. Det är ett fönster som har både ett vackert utseende och en mycket god isoleringsförmåga. Fönster med 3-glas passar bäst där man önskar ett modernare utseende.
 

Här finner du 33 fönstermodeller och priser på fönster.

Här ser ni kort och bilder på våra allmogefönster. Exempel på fullglasad altandörr.
 Här ser ni filmer om våra fönster.
 

 

 

 

Fönster från insidan

Vackra fönsterdörrar

Tre-luftsfönster med äkta kittat spröjs (med tre luft menas att det är tre bågar i samma karm)

Spröjs med Allmogeprofil

 

Torpromb med Allmogeprofil

Torpromb med Kulturprofil