You are here

Monteringsanvisningar


Att fönster och dörrar monteras på rätt sätt är en förutsättning för att ni skall få dörrar och fönster med en bra funktion.

Vid montering av ytterdörrar är det viktigt att karmskruven skruvas i den smala delen av karmen. Karmen är konstruerad för att kunna efterjusteras med karmskruvarna men en förutsättning är att karmskruven sitter rätt. Nedan har ni en länk där ni får information om hur man skall montera dörrar.
Karmskruven och verktygen köper ni enklast ifrån oss.

Monteringsanvisning dörrar

Om ni följer länken nedan så kommer ni till Tema Karmskruvs hemsida, där kan ni se film om hur man man monterar både fönster och dörrar. Läs dock även montageanvisning för dörrar som visar vart man skall sätta karmskruvarna vid dörrmontering.

Länk till montageanvisning.

Att på ett enkelt sätt få vackra smygar planeras redan när man beställer fönster och dörrar. Med ett salningsspår i karmen underlättas montering av salningar och fönsterbänkar. Det blir ett perfekt resultat till ett lågt pris.  Vi har nedan en länk till en film som visar hur snabbt och enkelt man monterar fönstersalningar, fönsterbänkar och fönsterföder.

 Montering av salningar och fönsterbänkar