You are here

Bilder på Enkeldörrar, Ytterdörrar

Bildsida för våra ytterdörrar som enkeldörrar. De flesta bilderna visar dörrarna från utsidan vi vill dock påpeka att dörrarna har lika vackra dörrspeglar både på utsidan och på insidan av dörren. Våra spegeldörrar har aldrig en slät insida, har dörren en dörrspegel på utsidan så har dörren även motsvarande dörrspegel på insidan. Ni kan se bilder dörrar där vi visar både ut och insidan av samma dörr. Bild 75YE och bild 74YE är samma dörr fotograferad både från in- och utsidan, även bild 70YE och bild 71YE är bilder på samma dörr men fotograferade från varsin sida.

Utöver att vi har en bildsida på enkeldörrar som spegeldörrar så har vi även en bildsida på enkeldörrar som Paneldörrar och Innerdörrar, ni kan även välja att se bilder på Pardörrar eller på Fönster.

Här finner du dörrmodeller och priser på enkeldörrar.

Den här bildsidan med bilder på enkla ytterdörrar består av flera sidor, längst ner på sidan kan ni bläddra fram nya bildsidor med äldre bilder på enkeldörrar.

Bildnummer: 79YE
ED22 Spröjs 2:1, Dörrförslag 104

Halvfransk ytterdörr helt i furu, en traditionell och vacker spröjs med två liggande och en stående spröjs och naturligtvis kittad på gammalt sätt.

Bildnummer: 78YE
Enkeldörr ED24 ingen glasöppning

Enkel och vacker dörr, här målad i svart, dörrspeglarnas profil är dekårmålade med en guldfärg.

Bildnummer: 77YE
ED22 Spröjs 2 x torpromb, dörrförslag 121

En enkel men vacker dörr med en stor glasyta, dörren har två vackra romber med färgat antikglas. Även dörrspegeln är prydd med en vacker romb pärlromb. Dörren är av helfransk modell och tillverkad helt i furu.

Bildnummer: 76YE
Enkelytterdörr tillverkad efter förlaga.

Enkelytterdörr med två mindre dörrspeglar under och över en större mittspegel som är prydd med en mycket vacker dekor. Dörren är av halvfransk modell.

Bildnummer: 75YE
ED31 Dörrförslag 102, spröjs 0:2

Halvfransk dörr med tre speglar och en glasöppning, Dörren är inåtgående och har smyckats med romber på de stående dörrspeglarna. Bild 74YE är samma dörrmodell men utåtgående, bild 73YE är även den samma dörrmodell men utan glasöppning. 

Bildnummer: 74YE
ED31 förslag 102, Spröjs 0:2 äkta kittad spröjs

Halvfransk ytterdörr med tre dörrspeglar och en glasöppning med kittad spröjsning

Bildnummer: 73YE
ED31 Dörrförslag 000, ingen glasöppning

Halvfransk ytterdörr utan glasöppning med fyra dörrspeglar. Dörren är av samma grundmodell som bild 74YE och bild 75YE. Dörren är lite smalare 9x21 vilket gör att de stående speglarna blir något smalare.

Bildnummer: 72YE
ED21 Dörrförslag 117, Spröjs lite romb

Vacker och enkel dörr med en vacker romb och ett stort ljusinsläpp, äkta kittad spröjs.

Bildnummer: 69YE
ED31 Dörrförslag 332, Spröjs 2 kryss

Halvfransk ytterdörr som är smyckad med romber i de stående speglarna, äkta kittad glasöppning

Bildnummer: 68YE
ED35 dörrförslag 118, Spröjs 1:1 + romb

Vacker dörr som smyckats med romb i dörrens mittspegel, dörrspeglarna har en dekormålning i profilen. Dörren har ett klart Antikglas förutom i romberna som har ett färgat antikglas som matchar dekormålningen. Dörren får en extra glans när den kompletteras med ett vackert dörrfoder som har målats i samma stil som dörren. 

Bildnummer: 67YE
ED32 Dörrförslag 126, Spröjs 1:1 i spegel

Halvfransk enkel ytterdörr med en glasöppning monterat i den översta dörrspegeln. Dörren har en romb i mittersta dörrspegeln och har en dekormålning i dörrspeglarnas profil samt även i rombens profil.

Bildnummer: 66YE
ED31 Dörrförslag 102, Spröjs 0:2

Enkel o vacker halvfransk ytterdörr som har smyckats med två stående romber i de mittersta dörrspeglarna.

Bildnummer: 65YE
ED31 Dörrförslag 102, Spröjs 0:2

Enkel o vacker halvfransk dörrmodell

Bildnummer: 63,2YE
ED35 Dörrförslag 104, Spröjs 2:1

Lika dörr som bild 63,1YE men i halvfransk dörrmodell.

Bildnummer: 64YE
ED31 förslag 332, Spröjs 2 kryss och överljus med båge

Ytterdörr med halvfranska dörrspeglar
kryss med en handsnidad blomma i mitten samt överljus

Bildnummer: 63,1YE
ED35 Dörrförslag 104, Spröjs 2:1

Helfransk dörr med fem speglar

Bildnummer: 61YE
ED31 Dörrförslag 102, Spröjs 0:2

Helfransk dörr en liggande romb i nedersta dörrspegeln

Bildnummer: 60YE
ED24 Dörrförslag 118

Halvfranska dörrspeglar

Bildnummer: 59YE
ED30 Dörrförslag 380, Spröjs 1:2

Halvfranska dörrspeglar

Bildnummer: 58YE
ED30 Dörrförslag 119, Spröjs 2 x liten romb

Halvfransk dörr med dekormålning i dörrspegelns profil

Bildnummer: 57YE
ED31 förslag 000, Ingen glasöppning

Helfransk furudörr

Bildnummer: 56YE
ED35 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Halvfrans dörr med liggande romb i spegel, tvåfärgsmålning

Bildnummer: 55YE
ED35 Dörrförslag 116, Spröjs 0:1 + 2kryss

Helfransk dörr med olikfärgade glas

Bildnummer: 54YE
ED31 med blyinfattad glasöppning

Helfransk ytterdörr med en blyinfattad glsöppning

Bildnummer: 51YE
ED31 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Halvfransk dörr med dekormålning i profilen

Bildnummer: 49YE
ED22 Dörrförslag 129, Diagonal i spegel

Halvfransk dörr

Bildnummer: 48YE
ED35 Special, Glasöppning Spröjs 2:2

Helfransk ytterdörr med fyra dörrspeglar och en glasöppning

Bildnummer: 47YE
ED34 Dörrförslag 381, Spröjs 2:2

Halvfransk dörr som är tvåfärgsmålad

Bildnummer: 46YE
ED24 Dörrförslag 115, Spröjs 1:1 + 2 kryss,

Halvfransk dörrmodell

Bildnummer: 45YE
ED34 Dörrförslag 381, Spröjs 2:2

Pages