You are here

ED31 förslag 332, Spröjs 2 kryss och överljus med båge

Bildnummer: 
64YE
Bild: 

Ytterdörr med halvfranska dörrspeglar
kryss med en handsnidad blomma i mitten samt överljus