You are here

Enkeldörr ED24 ingen glasöppning

Bildnummer: 
78YE
Storbild: 
Bild: 

Enkel och vacker dörr, här målad i svart, dörrspeglarnas profil är dekårmålade med en guldfärg.