You are here

Dörr och fönstersalningar

Fönstersalningar Priser


Prislista salningar

För att få en vacker övergång mellan fönster och vägg samt att spara på utgifterna så är det en god idè att köpa färdiga måttbetällda salningar och gärna även måttbetällda fönsterbänkar. Salningar och fönsterbänkar säljs obehandlade.

Det kostar något mer att köpa men ni spar många tusenlappar i minskad byggtid och vinner dessutom i utseende. Ni får väldigt vackra fönstersmygar med perfekta skarvar mellan karmen, fönsterbänken och fönstersalningen.

Bilden till höger visar hur ni skall mäta.

Här kan läsa mer om fönsterbänkar samt salningar för fönster och dörrar.

 Här kan ni se en film som visar hur man monterar salningar och fönsterbrädor.

Alla priser är per meter och exklusive moms. Startkostnad tillkommer. Startkostnaden avgår vid beställning överstigande 3500 kr exklusive moms.

Observera att vi endast tillverkar salningar och fönsterbänkar till våra dörr- och fönsterkunder.
 

 
Dörr och fönstersalningar
Artbenämningpris
Salning, Fingerskarvad furu (för täckmåln) B-mått 171-210mm239
Salning, Fingerskarvad furu (för täckmåln) B-mått 20-90mm99
Salning, Fingerskarvad furu (för täckmåln) B-mått 211-250mm306
Salning, Fingerskarvad furu (för täckmåln) B-mått 251-300mm335
Salning, Fingerskarvad furu (för täckmåln) B-mått 91-170mm167
Salning, MDF-Board 19 mm, B-mått 20-90 mm49
Salning, MDF-Board 19 mm, B-mått 91-170 mm80
Salning, MDF-Board 19 mm, B-mått 171-210 mm112
Salning, MDF-Board 19 mm, B-mått 211-250 mm140
Salning, MDF-Board 19 mm, B-mått 251-300 mm156
Salning, Stavlimmad furu, B-mått 171-210mm409
Salning, Stavlimmad furu, B-mått 20-90mm164
Salning, Stavlimmad furu, B-mått 211-250mm511
Salning, Stavlimmad furu, B-mått 251-300mm566
Salning, Stavlimmad furu, B-mått 91-170mm282
Startkostnad Salningar627

 

 

Länk till en större ritning