You are here

Glasalternativ


Det finns många olika glaslösningar till ytterdörrar, fönster och fönsterdörrar, glas som ger full insyn och med insynsskydd.

Floatglas

Modernt standarglas i dörrar och fönster kallas för floatglas efter tillverkningsmetoden och är det vanligast glaset i fönster och även vanligt i ytterdörrar

Antikglas
Maskinantikglas är numera vår storsäljare och har blivit den vanligaste varianten på glas till våra ytterdörrar, glaset är ojämnt och ger en vacker struktur när det sitter på en dörr men har en lite för kraftig struktur för att väljas till fönster. På lager finns  glasklart maskinantikglas samt 5 olika kulörer. Röd, Ljusblå, Gul, Ljusgul, Ljusgrön och Grön vi kan även ta hem andra varianter.

Äkta antikglas som är munblåst är väldigt svårt att få tag på och något som vi normalt inte handlar med, har ni själva tillgång till antikglas så kan vi vi leverera dörren oglasad.

Kulturglas
Är en ny benämning på maskindraget glas, vilket är det glas som finns monterat i de flesta Svenska byggnader fram till mitten på 1970-talet. Maskinglas har dragränder och en del optiska fel med stora variationer mellan olika partier, det kan inte jämföras med gammalt munblåst glas utan har en viss ojämnhet och i sällsynta fall även någon blåsa. Den största skillnaden gentemot vanligt floatglas ser man från utsidan när solen ligger på så "bländar" inte glaset på samma sätt som ett floatglas, det ger liv i glaset och hela fasaden.

Energiglas
Energiglaset förhindrar den invändiga rumsvärmen att stråla ut genom glaset och minskar uppvärmningsbehovet och kallraset från glaset, vanligt tillval till både till dörrar och fönster.

Isolerglas
Består av två glasskivor som är hermetiskt tillslutna, till våra dörrar kan man välja att ha äkta kittad spröjs i det yttre glaset och låta det inre glaset bestå av ett isolerglas.

Blyinfattatglas
Vi kan leverera alla typer av blyinfattat glas. Du kan själv rita ditt mönster om så önskas, blanda olika färger mm. Skall man ha blyglas på en dörr så måste dörren stå helt skyddat, det får inte regna på glaset eftersom en blyinfattning inte är helt vattentät och dörrkonstruktionen inte har någon ventilation mellan yttre och inre glaset. På ett fönster med en kopplad båge så är det däremot inte lika känsligt. 

Insynskyddande glas
Olika typer av råglas och frostade glas kan erbjudas, etsat glas är den vanligaste varianten men även katedralglas (hamrat råglas) är ett vanlig val. 

Musselinglas
Runt sekelskiftet var det vanligt med Musselinglas vilket är ett etsat glas. Glastypen kallas även för frostat glas. Glaset skyddar för insyn men släpper in dagsljus. Användningsområden var ofta att nedre hälften av spröjsade fönster som insynsskydd använde Musselinglas. 

Lamellglas
Lamellglaset har många fördelar. Det försvårar inbrott, ger personsäkerhet, förbättrad ljudisolering och tar bort 98% av solens blekande UV-strålning på möbler och textiler mm.

 Film om restoverglas och antikglas.

 Film om glasning av enkeldörrar och pardörrar.

 Film om skillnaden mellan äkta kittad spröjs och utanpåliggande spröjs.
 


Nedan kommer det fler glasalternativ men som är ovanliga till dörrar

Ljudglas

Vi kan erbjuda ett flertal kombinationer beroende på byggnadens bullerbelastning.

Solskyddsglas
Reducerar instrålande solenergi. Finns i många varianter med olika prestanda och utseende. 

Säkerhetsglas
Skyddar mot allvariga skärskador vid sammanstötning mot glaset. Finns i personsäkerhetsklasserna F1-F3.


Skyddsglas
Skyddar mot skadegörelse och inbrott. Finns i klasserna A1-A3 samt B1-B3.

Brandglas
Finns tillgängliga i varierande utförande från E15 till EI-60.

Larmglas
Glas försedda med larmkrets som utlöses i samband med inbrott. Glaset anslutes till larmcentralen.

 

Vi lämnar 10 års garanti mot kondens mellan glasen på alla isolerrutor som monteras i våra fönster.

 

 

 

 

 

 

Maskinantikt glas

Glasning av dörr med äkta kittad spröjs

 

Blyglas 

Glas råglas hamrat

Råglas Cotswold

 

Glas etsat

Glas Musselin

Pardörr med maskinantikt glas