You are here

Fönsterbilder från Sundbyberg

Bildnummer: 
35,4
Storbild: 
Bild: 

Ovanligt och vackert bygge. Fönster med öppningsbara lufter på höjd.