You are here

Fönsterbilder från Sundbyberg

Bildnummer: 
35,2
Storbild: 
Bild: 

Fönstren är 1+1-glas med Allmogeprofil.