You are here

Bilder från Värmland

Bildnummer: 
28,3
Storbild: 
Bild: 

 Verandan består av fönsterbågar med enkelglas som har fäst i en karm.