You are here

Vacker helfransk ytterdörr

Bildnummer: 
13.4
Storbild: 
Bild: 

Enkeldörr dörrmodell ED35 förslag 116 Spröjs 0:1 + 2kryss Dörren smyckad med dekormålning i frisen samt en romb med pärla.