You are here

Närbild på altan

Bildnummer: 
6A
Storbild: 
Bild: 

Närbild på altanfönster 6-luft på höjd och spröjs 1:1 i de övre luften. Parfönsterdörr med en bred liggande spröjs en smal liggande spröjs och 2 stående spröjs