You are here

Fönster 6-luft på höjd

Bildnummer: 
2A
Storbild: 
Bild: 

Fönstren på övre våningen är 4-luft på höjd, fönstren på nedre plan är 6-lufts fönster på höjd. Bägge fönstermodellerna har en spröjsning i de övre luften som heter 1:1