You are here

Vacker veranda

Bildnummer: 
139,4
Storbild: 
Bild: 

Mycket fin enkelglasad veranda med fönster med luft på höjd, spröjsade med Allmogesnickeriers unika torpromber i de nedre lufterna.