You are here

PD32 förslag 000, Ingen glasöppning

Bildnummer: 
25YP
Bild: 

Insidan av samma dörr som på bild PD 24