You are here

PD31 förslag 000, Ingen glasöppning

Bildnummer: 
23YP
Bild: 

Helfransk pardörr med pärlromber i mittspegeln, dekormålning i frisen och med överljus standard