You are here

Enkelglasad verandadörr.

Bildnummer: 
106,1
Storbild: 
Bild: 

Hej Maria,
Nu har det blivit av att montera den nya dörren. Så här fint blev det - före och efter.
Bara att vänta på sommaren!
Hälsningar