You are here

Bilder före och efter renovering

Bildnummer: 
90
Storbild: 
Bild: 

Bild efter renovering.
Verandan har vackert spröjsade fönster med enkelglas.