You are here

Bilder före och efter renovering.

Bildnummer: 
90,6
Storbild: 
Bild: 

Bild före renovering.