You are here

ED31 förslag 000, Ingen glasöppning

Bildnummer: 
20YE
Bild: 

Helfransk ytterdörr, dekormålning både i frisen och profile.