You are here

ED32 förslag 000, ingen glasöppning

Bildnummer: 
18YE
Bild: 

Dörren har en liggande romb i mittspegeln
dekormålning i profilen