You are here

Enkeldörr ED35 dörrförslag 116

Bildnummer: 
42
Storbild: 
Bild: 

Halvfransk enkeldörr som har en dekormålning i frisen på dörrspeglarna.