You are here

Vår verkstad

På den här sidan vill vi visa lite bilder från vår unika tillverkning av ytterdörrar där vi kombinerar ett gediget hantverk med en rationell tillverkning för att ni skall kunna få er dörr precis som ni önskar.
Grunden i tillverkningen är att dörren skall vara tillverkad på gammalt sätt och att dörrarnas utseende både i detaljer och i dess helhet skall vara så lika den gamla dörren som möjligt. Det innebär att våra spegeldörrar, oavsett om det är en pardörr eller en enkeldörr, så har dörren ett kraftigt ramverk med lösa dörrspeglar. På det viset får dörrspeglarna ett stort djup, skillnaden i djup mellan dörrens ram och frisen på dörrspegel är hela 17 mm, hörnen på dörrspeglarna blir raka och vackra på gammalt sätt. Både pardörrar och enkeldörrar har naturligtvis dörrspeglar på bägge sidor av dörren. 
Önskar man en glasöppning i dörren så är vår standard äkta kittad spröjs. Fördelen med äkta kittad spröjs är att man får ett stort djup på spröjsen, en stor del av spröjsen sitter på insidan av det yttre glaset. Spröjsen blir på det viset väldigt mycket vackrare än med utanpåliggande spröjs som ger en platt insida mot glaset.
Materialet i våra dörrar är i allmänhet ren furu, ek eller furu med en HDF yta. Önskas dörren i något annat material så går naturligtvis det bra.
Den här sidan kommer att få växa fram sakta där vi kompletterar med några nya bilder varje vecka.
Bildnummer: 101FA
Allmoges nya Maskot, lyssnar ibland till namnet Ruth
Bildnummer: 100FA
Allmoges förra maskot, väluppfostrad hund som flyttat söderut.
Bildnummer: 0001
Mätning av fönsterbänkar
Ett gediget hantverk innan man har kommit så här långt

Pages