You are here

Bilder på vackra Fönster

Fönster har kallats för husets ögon och är väldigt viktiga för huset utseende. Med fel fönster kan man förstöra utseendet på vilket hus som helst. Vi vill med den här bildsidan visa olika fönsteruppsättningar för att ge er lite inspiration när ni sitter och planerar ert nya hus, utbyggnad eller renovering. Bilder på fönster gör sig dåligt om de fotograferas i en fabrik utan skall fotograferas på plats, vi är därför till stor del beroende av få bilder på fönster av våra kunder. Bilderna kan därför vara av lite varierande kvalitet.

Fönsterbilderna vi visar är i stort sett alla på fönster med äkta kittad spröjs. Våra kittade spröjsar är smäckra och djupa vilket innebär att man får ett stort djup i spröjsen och att fönstren blir väldigt vackra både från ut- och insidan. Våra fönster går att få som Allmogefönster eller som Kulturfönster, det är profilen på fönsterkarmar, fönsterbågar och fönsterspröjs som skiljer.

Bildsidan består av flera sidor, för närvarande fyra sidor och när ni kommer längst ner på sidan så kan ni bläddra till förgående bildsida för fönster. I många fall går det att dubbelklicka på fönsterbilden och ni får då en förstorad bild av fönstret.
Den här bildsidan med bilder på fönster består av flera sidor, längst ner på sidan kan ni bläddra fram nya bildsidor med äldre bilder på vackra fönster i allmogestil.

Priser och fönstermodeller.

 Film om våra Allmogefönster.
 

Bildnummer: 43F
Fönsterbild
Bildnummer: 42F
Fönsterbild
Bildnummer: 41F
Fönsterbild
Bildnummer: 40F
Fönsterbild
Bildnummer: 39F
Fönsterbild
Bildnummer: 38F
Fönsterbild
Bildnummer: 37F
Fönsterbild
Bildnummer: 36F
Fönsterbild
Bildnummer: 35F
Fönsterbild
Bildnummer: 34F
Fönsterbild
Bildnummer: 33F
Fönsterbild
Bildnummer: 32F
Fönsterbild
Bildnummer: 31F
Fönsterbild
Bildnummer: 30F
Fönsterbild
Bildnummer: 29F
Fönsterbild
Bildnummer: 28F
Fönsterbild
Bildnummer: 27F
Fönsterbild
Bildnummer: 26F
Fönsterbild
Bildnummer: 25F
Fönsterbild
Bildnummer: 24F
Fönsterbild
Bildnummer: 23F
Fönsterbild
Bildnummer: 22F
Fönsterbild
Bildnummer: 21F
Fönsterbild
Bildnummer: 20F
Fönsterbild
Bildnummer: 19F
Fönsterbild
Bildnummer: 18F
Fönsterbild
Bildnummer: 17F
Fönsterbild
Bildnummer: 16F
Fönsterbild
Bildnummer: 15F
Fönsterbild
Bildnummer: 14F
Dörrbild

Pages