You are here

Garantier


Garantier fönster

Garanti gällande utförande av träarbete, funktion och beslagning, två år från leveransdagen.
Garanti mot kondens i isolerglas, 10 år från leveransdagen.
Materialgaranti på kittet, 10 år från leveransdagen.

Garantier dörrar

Garanti gällande utförande av träarbete, funktion och beslagning, två år från leveransdagen.
Formgaranti på dörrblad mot mer än 2 mm buktighet per meter, 10 år från leveransdagen.
Garanti mot kondens i isolerruta, 10 år från leveransdagen.
Materialgaranti på kittet, 10 år från leveransdagen.
Ytterdörrar skall ha ett skyddande tak.

Allmänna garantikrav

Mörka färgkulörer absorberar betydligt mer av solvärme än ljusa kulörer, och blir därför mycket varmare. Fönster och dörrar kan bli så varma att de tar skada av värmen. Vi lämnar därför ingen garanti på fönster och dörrar målade i NCS S7000 eller högre.
Garantier gäller lagning eller ersättningsprodukter. Allmogesnickerier står inte för kringkostnader gällande hantverkare eller kostnader föranledda av larminstallationer, cylindrar, trycken, dörrstängare, extralås, foder och övriga tillbehör. Garantin gäller inte vid egen ytbehandling av produkterna.

Garantin gäller endast då dörrar och fönster är fackmässigt monterade enligt våra föreskrifter. Garantin gäller inte för fel som uppkommit till följd av felaktig lagring, montering, vårdslöshet eller bristande underhåll. Vid lagring skall produkterna förvaras på ett väl ventilerat utrymme under tak. Av kund reklamerad produkt, som inte är korrekt behandlad, monterad eller hanterad, förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för besiktning.

Fakturan gäller som garantisedel.

Länk till vår folder, Montering & Skötselråd för dörrar och fönster.