You are here

Enkeldörr ED30 med spröjs special

Bildnummer: 
104YE
Storbild: 
Bild: 

Vacker dörr med en specialspröjs som naturligtvis är kittad. Bild 102YE är i grunden samma dörr men med en annan glasöppning.