You are here

Bilder från Karlstad

Bildnummer: 
10.3
Bild: