You are here

Bilder från Karlstad

Bildnummer: 
10.2
Bild: