You are here

Huset finns i Hammarö

Bildnummer: 
7,3
Bild: 

Våra Allmogefönster med fönsterspröjsning Spröjs SP 1:1+2kryss,
vårt fönsterförslag 113