You are here

Bilder från Sörsylta

Bildnummer: 
1.3
Bild: 

Utsidan av altanen