You are here

Enkeldörr, ytterdörr ED32 dörrförslag 381, glasöppning spröjs 2:2 med överljus

Bildnummer: 
84YE
Storbild: 
Bild: 

Innåtgående ytterdörr med överljus med båge. Både dörrens spröjs och överljusets spröjs är glasdelande och kittade.
Dörren är av helfransk modell.