You are here

EPD36 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Bildnummer: 
EPD 6
Storbild: 
Bild: 
Dörren har ett standardöverljus med fem glasöppningar
som alla "enkla" pardörrar är dörren halvfransk