You are here

Fönsterbild på altan

Bildnummer: 
83F
Storbild: 
Bild: 

Bilderna nr 82F och 82F är på samma hus, en vacker altan med fina spröjsade fönster. Spröjsmodellen är vårt fönsterförslag 124, spröjsningen heter  Spröjs 4:2 special där 4 står för antalet liggande spröjs och 2 för antalet stående spröjs.