You are here

PD32 Dörrförslag 000, Ingen glasöppning

Bildnummer: 
37YP
Storbild: 
Bild: 

Helfransk ytterdörr som har stående pärlromber i den översta dörrspegeln och liggande pärlromber i den mittersta dörrspegeln