You are here

Helfransk pardörr

Bildnummer: 
37,1A
Storbild: 
Bild: 

Helfransk pardörr utsmyckad med pärlromber och dekormålad i profilen.