You are here

En härlig veranda

Bildnummer: 
36A
Storbild: 
Bild: