You are here

Enkeldörr ED32 Dörrförslag 381 special

Bildnummer: 
143,0YE
Storbild: 
Bild: 

På insidan av dörren är det dörrspeglar på vanligt sätt. Glasöppningen har äkta kittad spröjs