You are here

Bilder före och efter renovering

Bildnummer: 
90,4
Storbild: 
Bild: 

Bild under renovering.